U bent hier: Home > Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Sinds 2003 zijn er vele onderzoeksprojecten uitgevoerd door onderzoekers van NetChild. Meer informatie over onderstaande afgeronde projecten en over nieuwe projecten kunt u vinden bij de bron; de onderzoeksgroep die het onderzoek heeft uitgevoerd. De bron wordt per project vermeld met de volgende afkortingen:

KCRU: Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie

UU: Afd. Orthopedagogiek, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Zuyd: Zuyd Hogeschool Heerlen, Lectoraat Participatie en Autonomie

Revant: Revalidatie West-Brabant / Zeeland

 • Navigatie in de Kinderrevalidatie: de hulpvraag en ondersteuningsbehoefte van gezinnen waarin een kind met een lichamelijke beperking opgroeit [UU & KCRU]
 • Gezin in Zicht
  Een innovatieprogramma om revalidatieteams te inspireren tot het ontwikkelen van nieuwe vormen van dienstverlening, die aansluiten bij de behoefte van kind én gezin [KCRU]
 • PERRIN CP 0-5
  Longitudinale studie naar de determinanten en het beloop van de functionele status bij kinderen met cerebrale parese (0-5 jaar) [KCRU & UU]
 • PERRIN CP 0-5: Focus op het gezin [KCRU & UU]
  Zorgverlening bij kinderen met cerebrale parese: wat gebeurt er met het gezin? [KCRU & UU]
 • PERRIN CP 5-9 
  Longitudinale studie naar beloop en determinanten van het dagelijks functioneren bij schoolgaande kinderen met cerebrale parese (5-9 jaar) [KCRU & UU]
 • Psychometrische evaluatie en toepassingen van de Nederlandse versie van de Gross Motor Function Classification System bij kinderen met cerebrale parese [KCRU]
 • Knowledge Brokers PERRIN
  Implementatie en toepassingen van verschillende meetinstrumenten in de kinderrevalidatie: GMFM, GMFCS, PEDI-NL, MPOC, MACS en het Rotterdams transitieprofiel [KCRU]
 • LEARN 2 MOVE 2-3
  Onderzoek naar de de effecten en mechanismen van leeftijdsspecifieke interventies voor kinderen en jongeren met cerebrale parese [KCRU i.s.m. UU]
 • Psychometrische evaluatie en toepassingen van de Goal Attainment Scaling (GAS) bij kinderen met cerebrale parese [Revant & KCRU]
 • PROMOVE-CP
  Praktijk Onderzoek Motorische Vaardigheden Educatie bij Cerebrale Parese. Onderzoek naar leerstijlen voor het leren van bewegingsvaardigheden bij kinderen met CP [KCRU]
 • Onderzoek naar de kwaliteit en bruikbaarheid van de CAPE en PAC, vragenlijsten om participatie en plezier in activiteiten van kinderen in kaart te brengen [KCRU & UU]
 • DiPart-CY (Disability and Participation research for Children an Youth)
  Onderzoek naar de verschillen in participatie tussen kinderen met en zonder beperkingen en naar de factoren die van invloed zijn op participatie van kinderen en jongeren met een beperking [KCRU & UU]
 • Participatie in het gezins- en gemeenschapsleven door jonge kinderen met een lichamelijke beperking [UU]
 • Enablement program for parents of children with physical disability [Zuyd & KCRU]
 • Sporten en actieve vrijetijdsbesteding voor kinderen met jeugdreuma [UMCU & KCRU]
 • Effecten van fitnesstraining op alledaagse activiteiten en participatie bij schoolgaande kinderen met cerebrale parese [KCRU]
 • De rol van moederlijke interactiestijlen in de ontwikkeling van aandachtsnetwerken bij prematuur geboren kinderen [UU]
 • Het werkgeheugen van kinderen met een lichte verstandelijke beperking: Vaardigheden en trainingsmogelijkheden [UU]
 • Validatie MPOC, MPOC-20, MPOC-SP, GYV-20, PEDI, GMFM [KCRU & UU]